جت فن ها یا توربوفن ها دسته ای از هواکش های آکسیال هستند که برای تهویه در معادن،تونل ها و پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. این هواکش صنعتی بخاطر ساختار پروانه خود قادر به تامین دبی و فشار بالاتری نسبت به دیگر هواکش های آکسیال هستند.

هواکش صنعتی جت (جت فن)

جت فن ها هم از طریق اتصال به کانال و هم بصورت آزاد قادر به تهویه می باشند.جت فن ها از نظر کاربردی هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) و هم دمنده (بلوئر) قابل استفاده هستند. همچنین امکان استفاده این هواکش ها برای محیط های انفجاری،محیط های دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویژه ساختاری و فنی بر روی آنها مقدور می باشد .

بخش های اصلی جت فن

  • موتور الکتریکی : موتور ها بخش محرک سیستم جت فن ها هستند و وظیفه ایجاد چرخش پروانه را دارند. توانایی موتور الکتریکی جت فن ها در تحمل بار مداوم ، گرما و شرایط محیطی خاص بسیار حائز اهمیت است.
  • پروانه : پروانه در جت فن ها وظیفه تامین جریان هوای مورد نیاز را دارند. جنس و فرم مناسب پروفیل استفاده شده برای ساخت پروانه ها در بهبود کارآیی آن بسیار موثر می باشد.
  • بدنه : بدنه جت فن ها به عنوان شاسی نگهدارنده تجهیزات و همچنین محافظ کلیه قطعات محسوب می شود.در برخی جت فن ها این قابلیت وجود دارد که ورودی و خروجی آن ها قابلیت تغییر زاویه داشته باشد که امکان تهویه مناسب را در شرایط مختلف اقلیمی را مهیا می نماید.

انواع جت فن

1_جت فن محوری معمولی (Normal axial jetfan):

عمومی ترین نوع جت فن ها که در اکثر موارد استفاده می شوند جت فن های محوری معمولی می باشندکه شامل بدنه ، موتور و پره ها می باشد.این نوع جت فن ها دارای قیمت پایین تری نسبت به سایر مدل ها می باشد.

2_جت فن محوری معکوس شده (Reversible axial jetfan):

این نوع جت فن ها توانایی تغییر جهت جریان هوای مورد نیاز را دارند.از این نوع جت فن ها در موارد خاص در پارکینگ ها ، تونل ها و زیرگذر ها استفاده می شود که دارای قیمت بالاتری نسبت به جت فن های محوری معمولی می باشند.

3_جت فن محوری قابل تنظیم (Banana jetfan) :

این جت فن به گونه ای طراحی شده است که می تواند جهت ورودی و خروجی هوا در یک راستا نباشد و در شرایط خاص زاویه لازمه را بین جریان ورودی و خروجی را ایجاد نمود.از این نوع جت فن ها در تونل های با قوس زیاد استفاده می شود.

4_جت فن سانتریفوژ (Centrifugal jetfan):

این نوع جت فن سانتریفیوژ ها از نظر ساختاری با جت فن های محوری متفاوت می باشد.در مواردی که ورودی جریان هوا در بخش زیرین آن و خروجی هوای آن در قسمت پیشانی جلویی است از این نوع جت فن ها استفاده می شود.