نصب هواکش ، میزان دسترسی و سهولت دسترسی به اجزای فن صنعتی از پارامترهایی است که باید در هنگام خرید هر نوع هواکش صنعتی، اعم از فن سانتریفیوژ و یا فن آکسیال به آن توجه نمود.

نصب هواکش صنعتی Installation Fan

در هنگام استفاده از جدول انتخاب فن ،شرایط به صورت ایده آل در نظر گرفته شده اند ، در واقع کلیه آزمایش های تعیین میزان گذر هوا ، فشار استاتیک و توان مورد نیاز هواکش در شرایط ایده آل ( یعنی در حالتی که جریان هوا در ورودی و خروجی هواکش مستقیم و یکنواخت می باشد) انجام می شوند.

اما در هنگام نصب هواکش صنعتی در محیط های کارگاهی و صنعتی که فاقد شرایط ایده آل هستند، عواملی نظیر افت کانال، و عدم یکنواختی جریان هوا بر عملکرد فن تاثیر می گذارند.

در نظر گرفتن افت فشار محل نصب فن در محاسبات اولیه

به منظور کاهش عوامل نا مطلوب محیطی در هنگام نصب هواکش ، باید در انتخاب محل نصب هواکش ، محل اجزا کانال نیز در نظر گرفته شود و شرایط کمی و کیفی و تاثیرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

اگر در هنگام نصب فن مجبور به استفاده از المان هایی با تاثیر نامطلوب بر عملکرد فن هستیم باید میزان افت فشار انها را در محاسبات فن لحاظ شود.

پس از نصب هواکش نیز برای اطمینان از عملکرد سیستم ، بازرسی ها و بازدید های دوره ای انجام گیرند. طریقه صحیح نصب هواکش ها باید به این نکته توجه نمایید که هواکش تنها در صورتی بهترین عملکرد را خواهد داشت که به صورت درست نصب و راه اندازی شده باشد.

در صورتی که شرایط نصب به درستی اجرا نشوند ، نه تنها راندمان عملکردی فن کاهش چشمگیری ایجاد می شود، استهلاک دستگاه نیز بالا می رود و امکان آسیب رسیدن به دستگاه افزایش می یابد. مصرف بیشتر جریان برق نیز از دیگر پیامدهای نصب غیر اصولی و نا صحیح فن می باشد.

نکات مهم در نصب نصب هواکش محل نصب هواکش باید کاملا تراز باشد :

  • محل نصب باید در حد امکان دور از محیط اسیدی و یا آتش زا باشد.
  • باید در تامین میزان جریان مورد نیاز هواکش دقت نمود.
  • بهتر است جهت عمر طولانی تر الکتروموتور فن صنعتی از محافظ جریان برق استفاده شود.
  • درمکان هایی که احتمال ورود پرنده و یا حشرات به داخل دستگاه وجود دارد بهتر است از دمپر و یا توری های مناسب استفاده گردد.